Onze Commissies

Het bestuursorgaan kan commissies en werkgroepen oprichten en ontbinden. Zij kunnen permanent of tijdelijk zijn.

Provinciale commissies

RedFed kent vijf provinciale commissies, namelijk de commissies voor de provincies Antwerpen, Vlaams Brabant (en Brussel hoofdstedelijk gewest), Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

Elk provinciaal bestuur bestaat bij voorkeur uit:

 • Een provinciale voorzitter.
 • Een provinciale secretaris.
 • Een provinciale penningmeester.
 • Eén afgevaardigde van de permanente commissie sport.
 • Eén afgevaardigde van de permanente commissie opleiding.
 • Een maximum van drie provinciale bestuursleden.

De algemene verantwoordelijkheden en taken van het provinciaal bestuur zijn:

 • Iedere provinciale commissie dient vóór 1 februari haar jaar- en financieel verslag (resultatenrekening en balans) van het voorbije werkingsjaar op te sturen naar het RedFed-secretariaat. De commissie die zonder geldige reden en zonder uitstel van het bestuursorgaan de verslagen laattijdig indient, ontvangt geen subsidies in dat jaar.
 • Het stimuleren van en het begeleiden bij de oprichting van nieuwe reddingsclubs, in samenwerking met het uitvoerend secretariaat.
 • Het nastreven van de doelstellingen van RedFed en haar beleidsplan binnen de provincie.
 • Het maximaal ondersteunen en nastreven van de doelstellingen van de verschillende permanente commissies en werkgroepen binnen de provincie.
 • Beslissingen van het bestuursorgaan en van de Algemene Vergadering aangaande de provincie uitvoeren.
 • De subsidiekanalen binnen de provincie kennen en maximaal benutten.
 • Maximale promotie van de reddingssport en het reddend zwemmen in het algemeen in de provincie.
 • Het organiseren van provinciale bijscholingen, kampioenschappen, seminaries, studiedagen, sportkampen, sportbeurzen,...
 • Hulp bieden bij het aanbrengen van sponsors voor RedFed.
 • Algemeen support aan de reddingsclubs en haar leden binnen de provincie.
 • Een gezond financieel beleid voeren binnen de provincie.