Het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft alle bevoegdheden, tenzij ze door de wet, de statuten of het intern reglement aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Het bestuursorgaan kan deze bevoegdheden delegeren. De toebedeelde functies aan de bestuursleden worden bekrachtigd door de Algemene Vergadering.

Het bestuursorgaan komt minstens vijf maal per jaar samen. De verslagen van bestuursvergaderingen zijn terug te vinden onder Downloads.

Het bestuursorgaan van de Vlaamse Reddingsfederatie vzw bestaat uit 10 leden:

Karel Logghe

Voorzitter
(2024-2028)

voorzitter.reddingsfederatie@redfed.be

vorig mandaat:

  • Voorzitter (2020-2024)
  • Voorzitter Opleidingscommissie (2014-2016, 2016-2020)

Luc Van den Broeck

Secretaris-Generaal/Penningmeester
(2024-2028)

secretaris-generaal@redfed.be

vorig mandaat:

  • Secretaris-Generaal/Penningmeester (2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024)

Sibian De Gussem

Ondervoorzitter
(2024-2028)

ondervoorzitter@redfed.be

vorige mandaat: geen

Koen Jansen

Provinciaal Voorzitter Antwerpen
(2024-2028)

voorzitter.provincie.antwerpen@redfed.be

vorig mandaat:

  • Provinciaal Voorzitter Antwerpen (2020-2024)
  • Voorzitter Sportcommissie (2008-2009)

Kris Thys

Provinciaal Voorzitter Limburg
(2024-2028)

voorzitter.provincie.limburg@redfed.be

vorig mandaat:

  • Provinciaal Voorzitter Limburg (2010-2012, 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024)

Viki Van Mechelen

Provinciaal Voorzitter Oost-Vlaanderen
(2024-2028)

voorzitter.provincie.oost.vlaanderen@redfed.be 

vorig mandaat: geen

Roel Engels

Provinciaal Voorzitter Vlaams-Brabant 
(2024-2028)

voorzitter.provincie.vlaams.brabant@redfed.be

vorige mandaat: geen

Seidji Logghe

Provinciaal Voorzitter West-Vlaanderen
(2024-2028)

voorzitter.provincie.west.vlaanderen@redfed.be 

vorig mandaat: geen

Danny Vanparys

Voorzitter Opleidingscommissie
(2024-2028)

opleiding@redfed.be

vorig mandaat:

  • Voorzitter Opleidingscommissie (2020-2024)

Peter Istas

Voorzitter Sportcommissie
(2024-2028)

sport@redfed.be

vorig mandaat:

  • Provinciaal Voorzitter Limburg: 2004-2008

Het mandaat van een lid van het bestuursorgaan wordt voor de duur van vier jaar toegekend. Bij het openvallen van een mandaat wordt de functie opnieuw ingevuld door de Algemene Vergadering.

Hieronder staat het rooster van aan- en aftreden voor alle bestuursfuncties van het bestuursorgaan:

  2024 2025 2026 2027 2028
UIT IN UIT IN UIT IN UIT IN UIT IN
VoorzitterKarel Logghe Karel Logghe             Karel Logghe  
Secretaris-genenraal Luc Van den Broeck Luc Van den Broeck             Luc Van den Broeck  
Penningmeester Luc Van den Broeck Luc Van den Broeck             Luc Van den Broeck  
Ondervoorzitter Flor BosmansSibian De Gussem             Sibian De Gussem  
Provinciaal voorzitter Antwerpen Koen Jansen Koen Jansen             Koen Jansen  
Provinciaal voorzitter Vlaams-Brabant Ann Saelens Roel Engels             Roel Engels  
Provinciaal voorzitter Limburg Kris Thys Kris Thys             Kris Thys  
Provinciaal voorzitter Oost-Vlaanderen Philippe Raes Viki Van Mechelen            Viki Van Mechelen  
Provinciaal voorzitter West-Vlaanderen Bart Dejonghe Seidji Logghe          
Seidji Logghe  
Voorzitter Sportcommissie Wim Nuyens Peter Istas          
Peter Istas  
Voorzitter Opleidings-commissie Danny Vanparys Danny Vanparys             Danny Vanparys