Bijscholing Openwaterredder

De specifieke bijscholing Openwaterredder geeft een korte opfrissing van de praktische en theoretische vaardigheden die een redder moet bezitten om iemand aan open water zwem- of sportgelegenheden te redden. De bijscholing wordt steeds gegeven door erkende RedFed-docenten Openwaterredder.

Toelatingsvoorwaarden

In bezit zijn van het diploma Openwaterredder.

Programma

Een bijscholing Openwaterredder duurt minstens 4 uur.

 

Diploma

Het diploma Openwaterredder is onbeperkt geldig.

Een bijscholing Openwaterredder is mogelijk maar geen (jaarlijkse) verplichting.

Voor een duplicaat van je diploma en bijscholingsattest Openwaterredder kan je terecht in je persoonlijk profiel Mijn RedFed

Bevoegdheden

Het beschikken over het diploma Openwaterredder stelt je in staat om de veiligheid in open water zwemgelegenheden beter te kunnen bewaren.

 

Kostprijs

De kostprijs van een bijscholing Openwaterredder is afhankelijk van de organisator. Als Z, R+ of C lid van RedFed geniet men een voordeliger tarief.

Kalender

De bijscholingen die openstaan voor het grote publiek kan je terugvinden in de activiteitenkalender. Je selecteert op Bijscholing (= Categorie) en Openwaterredder (= Type). De mogelijkheid om in te schrijven kan je hier eveneens terugvinden.