Bijscholing Redder

Het diploma Hoger Redder blijft steeds geldig maar indien men de functie van redder wenst uit te oefenen als vaste redder, jobstudent redder of redder gecombineerd met lesgever moet men vergezeld zijn van een recent bijscholingsattest.

In de Vlarem II wetgeving staat vermeld: "de redders worden ten minste éénmaal per jaar geoefend in de reddings- en reanimatietechnieken". 'Eénmaal per jaar' wordt geïnterpreteerd als éénmaal per kalenderjaar, dus in principe moet men ten laatste op 31 december bijscholen. De Vlaamse Reddingsfederatie beveelt alvast warm aan zich beter te vroeg dan te laat bij te scholen. Een zwembadverantwoordelijke (= werkgever) verkiest vaak een redder met een zeer recent (<12 maanden) bijscholingsattest.

Ben je een Hoger Redder en miste je langer dan een jaar een bijscholing? Schrijf je dan zeker zo vlug mogelijk in voor een bijscholing Redder. Enkel wanneer je beschikt over je bijscholingsattest ben je opnieuw in orde volgens de Vlarem II wetgeving.

Toelatingsvoorwaarden

In bezit zijn van het diploma Basisredder of Hoger Redder.

Programma

Een bijscholing Redder duurt 4 uur, waarvan 2 uur praktijk in het water en 2 uur praktijk op het droge.

Het Permanent Overlegorgaan Redden van de Vlaamse Trainersschool (VTS) bepaalt jaarlijks de items die aan bod komen tijdens een bijscholing.

Diploma

Het diploma van Redder (Basisredder en Hoger Redder) is onbeperkt geldig.

Een Hoger Redder die tewerkgesteld wordt in Vlaanderen moet voldoen aan de Vlarem II wetgeving. Deze wetgeving schrijft voor dat een Hoger Redder jaarlijks een door Sport Vlaanderen erkende bijscholing moet volgen en dit bijscholingsattest moet steeds aan het brevet gekoppeld worden om het laatste geldig te houden.

Voor een duplicaat van je diploma Hoger Redder en bijscholingsattest Redder kan je bij Sport Vlaanderen - Vlaamse Trainersschool terecht. Surf naar https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/ > Mijn VTS > Meld je aan of maak een “Nieuwe gebruiker”.

Bevoegdheden

Als Hoger Redder kan men instaan voor de veiligheid in (openlucht)zwembaden en recreatiedomeinen tijdens de openingsuren van een zwembad, de trainingsuren van een watersportclub, een sportief evenement,...

Kostprijs

Een deelname aan een publieke bijscholing Redder bedraagt € 60. Als Z, R+, C lid van RedFed ontvangt men een korting van € 15 en betaalt men slechts € 45. 

Om een private bijscholing Redder voor jouw zwembad of organisatie te kunnen aanvragen, dient jouw organisatie lid van RedFed te zijn. De aanvraag wordt twee maanden vóór de geplande datum via de Club Login doorgestuurd door de organisator. Neem gerust contact op met het RedFed-secretariaat voor meer informatie.

Kalender

De publieke bijscholingen die openstaan voor het grote publiek kan je terugvinden in de activiteitenkalender. Je selecteert op Bijscholing (= Categorie) en Redder (= Type). De mogelijkheid om in te schrijven kan je hier eveneens terugvinden.

Een private bijscholing Redder aanvragen bij de Vlaamse Reddingsfederatie doe je minstens twee maanden voor de geplande datum via de Club Login.