Opleiding Redder aan Zee

De opleiding Redder aan Zee stelt zich tot doel kwaliteitsvolle redders te vormen om onze Vlaamse stranden tijdens de zomer te bewaken. Dit is een unieke West-Vlaamse aangelegenheid. West-Vlaanderen is de enige Vlaamse provincie grenzend aan de zee. De basisopleiding kan worden gevolgd op vier plaatsen verspreid over de provincie: Oostende, Brugge, Kortrijk en Koksijde. De opleiding eindigt met een zeezwemproef.

De cursussen Redder aan Zee worden sinds 1997 georganiseerd door het WOBRA, dit is de afkorting voor "West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer- Reddings- en Ambulancediensten vzw".

Toelatingsvoorwaarden
  • Minimum 16 jaar zijn op datum van 1 augustus in het jaar dat de cursus start
  • Het inschrijvingsrecht betalen
Programma

De cursus Redder aan Zee vindt steeds plaats in de periode van september tot maart. 

De totale duurtijd van de cursus Redder aan Zee bedraagt 43 uren, waarvan 25 uren praktijk en 18 uren theorie. Een overzicht van het volledige programma kan je terugvinden op de website van WOBRA.

Overgangsmodule Hoger Redder naar Redder aan Zee

Ben je in bezit van het diploma Hoger Redder? Dan kan je niet zomaar aan de slag als kustredder. Je moet eerst nog de overgangsmodule Hoger Redder naar Redder aan Zee volgen. Je krijgt vrijstellingen van vakken binnen de gewone cursus Redder aan Zee. De overgangsmodule Hoger Redder naar Redder aan Zee wordt georganiseerd door WOBRA.

Diploma

Het diploma Redder aan Zee is drie jaar geldig. 

Het diploma kan worden verlengd, telkens voor een periode van drie jaar, na het slagen voor de bekwaamheidsproeven. Deze bekwaamheidsproeven moeten erover waken dat redders te allen tijde over de nodige fysieke conditie beschikken evenals over de nodige reanimatievaardigheden. Kandidaten die slagen voor deze bekwaamheidsproef bekomen een bekwaamheidsgetuigschrift voor 3 jaar.

Bevoegdheden

Als Redder aan Zee kan je fungeren als strandredder aan de Belgische kust.

Kostprijs

De kostprijs van een cursus Redder aan Zee kan je terugvinden op de website van WOBRA.

Internationaal

Voor een internationalisering van het diploma Redder aan Zee neem je best contact op met WOBRA.

Kalender

Een cursus Redder aan Zee wordt steeds georganiseerd door WOBRA. De mogelijkheid om in te schrijven kan je hier eveneens terugvinden.